Na mednarodnem turnirju Maribor Open (Robi Rajh Memorial) dne 1.4.2023 so registrirane tekmovalke in tekmovalci JJZS volili nove predstavnike v komisijo športnikov.

V komisijo so bili izvoljeni (po abecednem vrstnem redu):

1. Zala Kostanjšek,
2. Nika Kotar,
3. Tim Toplak,
4. Tit Verhovec,
5. Julijan Zakojnšek.

V skladu s pravili o delovanju komisije športnikov komisija izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika ter o tem obvesti Izvršni odbor JJZS. Predsednik ali predsednica komisije športnikov s tem dobi mesto v Izvršnem odboru z vsemi pravicami in obveznostmi za zastopanje interesov športnikov, ki izhajajo iz Statuta in Pravil.

Komisija športnikov se je sestala na ustanovni seji 8.4.2023 in za predsednika (in delegata v Izvršnem odboru JJZS) izvolila Tima Toplaka, za podpredsednika za Julijana Zakojnška.